тайпылу


тайпылу
1) неперех. уклоня́ться/уклони́ться, отска́кивать/отскочи́ть; увёртываться/уверну́ться; сторони́ться/посторони́ться || уклоне́ние

читкә тайпылып өлгерү — успе́ть уклони́ться (отскочи́ть) в сто́рону

вазифадан тайпылу — уклоня́ться от свои́х обя́занностей

2) отклоня́ться/отклони́ться || отклоне́ние

маршруттан тайпылу — отклони́ться от маршру́та

3) разг. выви́хиваться/вы́вихнуться; вывёртываться/вы́вернуться || вы́вих

кулы тайпылган — рука́ его́ вы́вихнулась

4) полит. уклоня́ться/уклони́ться || укло́н, уклоне́ние
см. тж. тайпылыш
••

тайпылу почмагы — тех. у́гол отклоне́ния

тайпылып китү (чыгу) — вы́вихнуться (вдруг)


Татарско-русский словарь, 56000 слов, 7400 фразеологических выражений. - Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. 2007.

Смотреть что такое "тайпылу" в других словарях:

 • тайпылу — 1. Тыныч торыштан яки тыныч кына барган чакта кинәт ян якка яки артка хәрәкәт ясау. Кинәт юнәлешен үзгәртү 2. диал. Әверелү, бүтән төскә, кыяфәткә керү 3. диал. Тайлыгу, буын таю 4. күч. Билгеле бер идея, максат яки кагыйдәдән баш тарту яки… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • тайпылыш — 1. (Тайпылу) 2. күч. Эзлексезлек, тугрылыксызлык, төп юлдан читкә китү, тайпылу. Билгеле бер политик линиядән читләшү, шуңа хыянәт итү күренеше …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • читләшү — 1. Бер якка тайпылу, читкә китү (тайпылу) 2. Кем белән дә булса аралашмый башлау, якынлык бәйләнешләре бетү 3. Игътибарны, фикерне һ. б. ш. башка нәрсәгә юнәлтү темадан читләшү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • авышу — 1. Янтаю, бер якка кыегаю 2. Урыны күчү. Шуышу. Тайпылу 3. Узу, үтү (вакытка карата ярты төн авышкач. Вакытның бер өлеше яки фасылы үтеп, икенчесенә керүне аңлата көзгә авышкан бер көндә. Кояш тур. кояш баюга таба авышты 4. күч. Нин. б. фикерне,… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • бөгелеш — 1. Бөгелгән урын 2. диал. Борылыш, борылма (юлда, елгада һ. б.) 3. күч. кит. Артыгын кыланып эшне бозу, дөрес юнәлештән читкә тайпылу (гадәттә политик эшчәнлектә) …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • кагылу — 1. (Кагу) 2. Орыну, тию, җиңелчә генә бәрелү 3. Юлдан, баскан, утырган урыннан тайпылу, чыгу 4. Тию, орыну. Берәр нәрсәне үзләштерү, алу 5. Берәр нәрсәгә карау, кагылышлы булу сиңа да кагыла 6. Нәрсәгә дә булса тукталу, искә алу 7. Юл уңаенда… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • өркү — Кинәт килеп чыккан берәр нәрсәдән яки нин. б. тавыштан куркып китү, куркып читкә тайпылу; чабып китү, чыгымчылый башлау һ. б. (атлар тур.). Курку, куркып китеп берәр хәрәкәт ясау (хайваннар тур.) 2. Нәрсәдән дә булса курку, каушау хәтәрдән өркеп… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • сугылу — 1. (Сугу) 2. Бәрелү, нык орынып китү 3. Тайпылу, читкә омтылу, китү ары сугылып, бире сугылып. Юнәлешне белдергән сүздән соң: шунда юнәлү, китә юлдан читкә, агачлар арасына сугылдык 4. Юл уңаеннан гына керү, кереп чыгу …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • тайчану — диал. 1. Таеп китеп авышу. Тайпылу 2. Баш тарту; тыелу. Оялу, тартыну …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • тайчыну — диал. 1. Таеп китеп авышу. Тайпылу 2. Баш тарту; тыелу. Оялу, тартыну …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • таю — 1. Баскан, таянган ноктадан ихтыярсыз шуып бер читкә китү 2. Оядан чыгу, урыныннан кузгалу (буын турысында үзара тоташкан сөяк башларына карата) 3. күч. Тайпылу, алга куйган максаттан, юнәлештән, принциптан баш тарту яки читләшү 4. гади. Тиз генә …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге